CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT

Email của chúng tôi
cpnbacviet@gmail.com
024 3634 2332
024 3634 2333
024 3634 2334
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 8am - 6pm
THỨ 7 8am - 4pm
MENU
OPEN

PHÁT HÀNG THU TIỀN - COD

Phát hàng Thu tiền (COD): Là dịch vụ đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi có thể uỷ thác cho Bacvietexpress thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát thư từ, tài liệu, hàng hoá … và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Dịch vụ cung cấp khắp 63 tỉnh tỉnh trên cả nước.
- Cước dịch vụ áp dụng cho các loại dịch vụ: Thư từ, tài liệu, hàng hóa … và cước các dịch vụ cộng thêm.
- Cước dịch vụ thu hộ bao gồm: Cước COD và cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD

Bảng cước dịch vụ

Nấc tiền thu hộ  Nấc tiền thu hộ

Từ 0 đến 3.000.000 đồng

Mức cước (đồng)

17.000

Trên 3.000.000 

nhân 0.5% số tiền thu hộ