CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT

Email của chúng tôi
cpnbacviet@gmail.com
024 3634 2332
024 3634 2333
024 3634 2334
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 8am - 6pm
THỨ 7 8am - 4pm
MENU
OPEN

THÔNG TIN VỀ BILL GỬI

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng 02 loại Bill: Bill gửi in sẵn 3 liên và Bill in trực tiếp trên phần mềm.

Mã Bill gửi Bắc Việt :

 • Khái niệm về mã Bill gửi:

+ Bill in sẵn 3 liên là dãy một số ở phía trên cùng bên phải của Bill.

+ Bill in trên phần mềm là dãy chữ và số, bắt đầu bằng BVE … (có thể quét bằng đầu đọc mã vạch).

 • Sử dụng mã Bill gửi sẽ giúp :
  • Thư, Bill gửi được phát đến đúng địa chỉ người nhận.
  • Tránh mọi sai sót và trậm trễ
  • Bưu tá chuyển phát thư từ và bưu gửi tốt nhất và nhanh nhất
  • Các doanh nghiệp, khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Cách tra cứu mã Bill gửi Bắc Việt trên Website "bacvietexpress.com" như sau :
 • Bước 1 : Truy cập vào địa chỉ trang web của Bắc Việt: bacvietexpress.com
 • Bước 2 : Nhập mã Bill vào phần định vị bưu phẩm
  Lưu ý: Với Bill in sẵn 3 liên thì nhập trực tiếp dãy số trên bill; đối với bill in trên phần mềm thì nhập cả chữ và số (BVE + số)
 • Bước 3 : Nhấn nút "Tìm kiếm" hoặc ấn Enter

 

Có hai loại bil được chấp nhận: 

 • - Một là : Bil gửi in từ phần mềm của website (nhân viên công ty sẽ về nhập thông tin lên bil và quét mã vạch, in bil số tự động nhảy)   
 • - Hai là : Bil gửi in sẵn, kích thước 21cm*15cm, bil gồm 3 liên màu trắng, xanh và hồng. Bil số 1: màu trắng là lưu kế toán. Bil số 2: màu xanh là lưu phát hàng. Bil số 3: màu hồng là lưu người gửi.