CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT

Email của chúng tôi
cpnbacviet@gmail.com
024 3634 2332
024 3634 2333
024 3634 2334
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 8am - 6pm
THỨ 7 8am - 4pm
MENU
OPEN

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA

Về vật cấm gửi, vật gửi có điều kiện, cách gói bọc.

1.VẬT CẤM GỬI

- Các chất ma tuý và chất kích thích thần kinh;

- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự;

- Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;

- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường;

Các loại vật phẩm hàng hoá mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

- Sinh vật sống;

- Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hoá cấm nhập vào nước nhận (theo thông báo của Hiệp hội);

Tiền Việt nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền;

- Các loại kim khí quí (vàng, bạc, bạch kim...), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.

2. VẬT GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

- Bưu gửi có hàng hoá để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo qui định của pháp luật

- Vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo qui định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và theo thông báo của Công ty.

- Vật phẩm hàng hoá dễ bị hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải bảo đảm không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

- Vật phẩm hàng hoá gửi trong bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không. 

3. CÁCH GÓI BỌC

- Bưu gửi phải được gói bọc chắc chắn, bao bì phải phù hợp với hình thức và tính chất của vật phẩm bên trong, phù hợp với điều kiện vận chuyển. Bưu gửi phải gói bọc đảm bảo không gây nguy hiểm cho nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, không làm bẩn hoặc làm hỏng các bưu gửi khác hoặc trang thiết bị bưu chính.

- Đối với bưu gửi nếu không cần có điều kiện gói bọc đặc biệt thì phải đảm bảo có thể mở ra để kiểm soát nội dung.  

* Gói bọc một số chất đặc biệt

- Các chất , sinh vật dễ hư hỏng và truyền nhiễm cho người và súc vật phải được ghi chú rõ hoặc dán nhãn “chất truyền nhiễm” trên bưu gửi và phải được gói bọc theo qui định. Người gửi các chất truyền nhiễm phải đảm bảo bưu gửi đã được gói bọc kỹ không gây bất cứ nguy hiểm nào cho người và súc vật trên đường vận chuyển.

- Vật phẩm làm bằng thuỷ tinh hoặc những chất dễ vỡ phải đựng vào hộp làm bằng kim loại,  hoặc gỗ ,chèn bằng giấy vụn, vở bào hoặc bất kỳ thứ gì khác có tác dụng bảo vệ, tránh gây cọ sát và va chạm trong quá trình vận chuyển.

- Chất lỏng và chất dễ cháy phải đựng trong bình hoàn toàn kín, mỗi bình phải đựng trong một hộp làm bằng kim loại hoặc gỗ hoặc chất dẻo dai bền ... chèn bằng mùn cưa, bông hoặc bất kỳ thứ gì khác có tác dụng bảo vệ.

- Các chất dầu mỡ khó chảy như cao, xà phòng mềm, nhựa cây...phải gói bọc lớp thứ nhất bằng hộp, túi vải, chất dẻo...bỏ vào hộp làm bằng gỗ, kim loại hoặc chất khác có đủ độ bền để chất bên trong khỏi bị chảy ra.

- Các loại hạt phải đựng trong vỏ bọc bằng vải, bằng ni lông, bằng bìa cứng, bằng gỗ hay kim loại.

Chất bột khô có mầu chỉ được chấp nhận nếu đựng vào hộp kim loại hoàn toàn kín và bỏ vào trong một hộp bằng gỗ. Giữa hai lớp hộp đó được chèn bằng mùn cưa, các chất hút nước có tác dụng bảo vệ.

- Chất bột khô không mầu phải được đựng trong hộp, túi bằng kim loại hoặc bằng gỗ. Vật chứa đó phải bỏ vào một hộp dai bền làm bằng một trong những vật liệu nói trên.