CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT

Email của chúng tôi
cpnbacviet@gmail.com
024 3634 2332
024 3634 2333
024 3634 2334
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 8am - 6pm
THỨ 7 8am - 4pm
MENU
OPEN

THÔNG TIN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi muốn kiểm tra Bill hàng của Quý khách khi gửi chuyển phát nhanh tại Công ty CPTM và chuyển phát nhanh Bắc Việt, hãy chắc chắn rằng trên tay quý vị có tờ kê Bill hàng của công ty chúng tôi.

Quý vị thực hiện các bước sau : 


Bước 1 : Gọi điện thoại số : (824) 3634.2332 - 3634.2333 - 3634.2334 ( số máy lẻ : 101 đến 104) hoặc gọi tới số điện thoại cố định/zalo nóng: 0981.339.510

Bước 2 : Đọc mã Bill: Đối với Bill in sẵn 3 liên: là dãy số trên cùng bên phải của Bill; Hoặc dãy chữ và số đối với Bill in trực tiếp từ phần mềm

Bước 3 : Cung cấp cho chúng tôi : Tên bạn, số điện thoại (để nhân viên khi kiểm tra xong sẽ báo lại cho bạn biết tình trạng của bưu phẩm đó). Sau đó cho chúng tôi biết : Tên, địa chỉ nhận của bưu phẩm mà bạn muốn kiểm tra. Ngày bạn gửi bưu phẩm đó qua công ty chúng tôi. Hình thức chuyển hàng : nhanh, hỏa tốc hay đảm bảo.

1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi :

- Chúng tôi nhận và trả lời kiếu nại cho khách ngay sau khi tiếp nhận thông tin cuộc gọi. Thông thường thời gian trả lời khiếu nại trong vòng 24h.

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với Bill trong nước là 3 tháng và bưu gửi quốc tế là 4 tháng kể từ sau ngày gửi.

- Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình.

2. Thời gian giải quyết khiếu nại :

- Các bưu cục có liên quan phải tiến hành giải quyết khiếu nại trong thời gian nhanh nhất nhưng tối đa không quá 07 ngày (tính theo giờ hành chính).

- Trong trường hợp khiếu nại Bill mang tính phức tạp như mất mát, suy suyển, hư hỏng, không có vết tích…thì phải giải quyết trong thời hạn tối đa không quá như sau:

- Đối với bưu gửi trong nước : 10 ngày (không kể thứ 7, CN và ngày lễ)

- Đối với bưu gửi đi quốc tế : 30 ngày (không kể thứ 7, CN và ngày lễ)

Thời gian trên được tính kể từ ngày sau ngày nhận khiếu nại.

3. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường :

- Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

- Bưu gửi bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.

- Bưu gửi bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

- Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

- Bưu gửi có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.

- Bưu gửi gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..

- Phần giá trị khai man/khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi khai giá .

- Bưu gửi khiếu nại quá thời hạn quy định.

- Đối với bưu gửi quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Nguyên tắc bồi thường

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

- Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam.

- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm bị hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường.