CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT

Email của chúng tôi
cpnbacviet@gmail.com
024 3634 2332
024 3634 2333
024 3634 2334
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 8am - 6pm
THỨ 7 8am - 4pm
MENU
OPEN

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

Chuyển phát nhanh là hình thức chuyển phát thông thường tuy nhiên có sự bảo đảm về thời gian vận chuyển đến tay người nhận.

CÁC KHÁI NIỆM

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH THÔNG THƯỜNG ( GỌI TẮT LÀ CPN )

Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát từ 9h00' đến 17h00' ngày hôm sau trong phạm vi nội thành, nội thị. Với khu vực ngoại thành, ngoại thị thời gian phát tối đa 48h00'.

Ghi chú :

Tuỳ theo tính chất địa lý của từng khu vực mà thời gian phát có thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đã nêu ở trên trong khoảng thời gian 24h00'

 

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HOẢ TỐC ( GỌI TẮT LÀ PHT ) 

Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 11h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát từ 12h00' đến 18h00' ngày hôm đó trong phạm vi nội thành, nội thị. Với khu vực ngoại thành, ngoại thị, khu vực 3 miền Bắc, Trung, Nam thì Bưu gửi đó sẽ đươc phát ngay khi Bưu gửi đến. Đây cũng chính là ưu điểm của Dịch vụ Chuyển phát nhanh Hoả tốc - Phát trong ngày. Thời gian phát phụ thuộc vào địa chỉ nhận Bưu gửi đi theo đường bộ hay đường hàng không, tính chất địa lý khu vực phát hàng. Đối với những công văn giấy tờ cần gấp thì cần phải có sự hợp tác của cả người nhận hàng và người gửi hàng.
 

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HẸN GIỜ ( GỌI TẮT LÀ PHG )  
Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát trong khoảng thời gian khách hàng yêu cầu phát Bưu gửi đó tới người nhận. Thời gian phát Hẹn giờ thực hiện theo lịch trình Chuyển phát hoả tốc kèm giờ phát mà Khách hàng yêu cầu được phục vụ.


CHUYỂN PHÁT THƯỜNG VÀ ĐẢM BẢO ( GỌI TẮT LÀ CPT VÀ R )

Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày sau.


DỊCH VỤ ĐIỆN HOA

Chúng tôi nhận Chuyển điện hoa trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 16h00' thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 9h30' đến 17h00' ngày hôm sau.

 
DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

Chúng tôi nhận Chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 16h00' thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 9h00' đến 24h00' ngày hôm sau.

 

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ( GỌI TẮT LÀ EXPRESS SERVICES ) 

Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 ngày sau tuỳ theo từng Quốc gia.

 

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM QUỐC TẾ ( GỌI TẮT LÀ ECONOMY SERVICES ) 

Chúng tôi nhận Bưu gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' thì Bưu gửi đó sẽ được phát trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 ngày sau tuỳ theo từng Quốc gia

 

Các tin khác